Microsoft word - s40.doc

Tekniska detaljer Serie 40
Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , [email protected] - Kan komma att ändras! –
Tekniska detaljer Serie 40

Kännetecken för SERIE 40
optimerad tryckpunkt och tangentanslag genom optimal vinkel enkelt att komma åt alla tangentdetaljer klaviaturen kan öppnas på två olika sätt anslutning på baksidan eller undersidan av klaviaturramen flera klaviaturer kan försörjas med endast en ström- och datakabel (26-polig flatkabel) horisontell tangentjustering (spatium) kan regleras med excenterstift innovativ speciell dämpning av tangentens tillbakaväg (finns redan i SERIE 31’1) Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , [email protected] - Kan komma att ändras! – Speciella kännetecken för UHT-klaviaturer
Träklaviatur med patenterad tyngdkraftssimulering och tryckpunktssimulering o Speltyngd och tangentnedslag kan ställas in o Tryckpunktsstyrka och tryckpunktsposition kan ställas in Standardtyper och tillverkning efter ritning o flermanualiga tillverkningar som klaviatursatser varje tangent viktad separat enligt kundens önskemål o principen för repellerande magnetfält genom likapolig anordning o anisotropa hårdferritmagneter, permanent utan kraftförlust o 8 x 8 matris, L- eller H-aktiv, alla kontaktkonfigurationer möjliga o 5V strömanslutning, plug-in eller lödbar o HALL-effektbrytare med permanent magnetisering o långs livslängd för kontakterna och magneterna o det går att koppla samman flera klaviaturer genom UHT-monteringsplattor o alla parametrar som är relevanta för tangentkänslan kan ställas in efter kundens Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , [email protected] - Kan komma att ändras! – Standardformer för UHT-KLAVIATURER enligt BDO-normen
Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , [email protected] - Kan komma att ändras! – Dimensioner enligt BDO-normen
Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , [email protected] - Kan komma att ändras! –
Varianter för tangentbelag

Typ Undertangenter Övertangenter ÖT-bas
Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , [email protected] - Kan komma att ändras! –
….fortsättning


Typ Undertangenter Övertangenter ÖT-bas

*) Utförande med delade belag. Solida enheter på förfrågan - andra belag, t.ex. mammut, ormträ eller andra kombinationer på förfrågan - övertangentbelag av trä på förfrågan - tillverkning efter ritning på förfrågan Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , [email protected] - Kan komma att ändras! –

Source: http://www.uht-tastaturen.de/downloads/sv/UHT-s40-sv.pdf

Clomid serophene

S o u t h M i a m i O B - G Y N A s s o c i a t e s H elp fu l Res ou rces This fact sheet is meant to provide you with basic information about this medicine. As usual, any further questions should be discussed with your doctor or p 1. What is Serophene/Clomid? It is the brand name for Clomiphene citrate, which is a medicine that has been on the market since the 1960s and introd

Microsoft word - soma-satzung_13112009.doc

des FC 1945 Ober-Rosbach – SOMA e.V . beschlossen von der Gründungsversammlung am 13.11.2009 in Rosbach. § 1 NAME, SITZ, GESCHÄFTSJAHR (1) Der Verein führt den Namen FC 1945 Ober-Rosbach – SOMA - mit dem Namenszusatz (2) Sitz des Vereins ist in 61191 Rosbach (3) Die Geschäftsstellenadresse ist mit der des jeweiligen 1. Vorsitzenden identisch (4) Das Geschäftsjahr ist das Kalende

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf