13 09 071ljdeburen.doc

Lesvoorbereiding De Buren
Beginsituatie : De kinderen weten wat “buren” zijn. De meeste kinderen zagen hun ouders vriendelijk met de buren omgaan. Ze beseffen echter niet welke waarde de Islam hecht aan een goede relatie met de buren. Doelstellingen : De leerlingen kunnen verwoorden dat een moslim respect moet hebben voor zijn buren. De leerlingen gaan spontaan hun buren goed behandelen. PDF created with pdfFactory Pro trial versi Lang geleden leefde in Djilân een heel goede moslim, Sjeich Abdoel Qâdir, was zijn naam. De buurman van Sjeich Abdoel Qâdir was helemaal niet vriendelijk. Wanneer de Sjeich ging bidden, maakte de buurman expres harde muziek, want hij was zelf geen moslim. Sjeich Abdoel Qâdir vond dat natuurlijk niet leuk, maar toch werd hij niet boos. De Sjeich was een wijs en geduldig man. Op een dag kwam de politie bij de buurman van de Sjeich. De buurman moest mee met de politie. Sjeich Abdoel Qâdir kon nu rustig bidden, zonder dat hij gestoord werd door luide muziek. Sjeich Abdoel Qâdir wist niet hoe het kwam dat het plots zo stil was bij zijn buurman, hij was immers niet thuis toen de politie zijn buurman meenam. De Sjeich vroeg aan de andere buren waar zijn buurman toch kon zijn. Zo kwam hij te weten dat zijn buurman in de gevangenis zat. Sjeich Abdoel Qâdir kwam ook te weten dat zijn buurman eigenlijk helemaal niets fout gedaan had. De politie had zijn buurman per vergissing in de gevangenis opgesloten ! De Sjeich vond het heel erg. Sjeich Abdoel Qâdir wist dat een moslim goed voor zijn buren moet zorgen. De Sjeich ging daarom onmiddelijk naar het politiebureau. Hij vertelde daar dat zijn buurman per vergissing was opgesloten. De politie begreep dat ze een fout gemaakt hadden en lieten de buurman weer vrij. De buurman was dolgelukkig dat hij uit de gevangenis mocht. Hij was ook heel verwonderd te horen dat de Sjeich hem geholpen had, want hij had Sjeich Abdoel Qâdir zo vaak lastig gevallen. De buurman vroeg aan de Sjeich waarom hij zo goed voor hem was geweest. De Sjeich antwoordde dat het zijn plicht was als moslim om zijn buren te helpen. De buurman had er veel spijt van dat hij Sjeich Abdoel Qâdir vroeger zo gepest had. Hij begreep nu dat de Islam een heel mooie godsdienst was. Hij vroeg aan de Sjeich wat hij moest doen om ook moslim te worden. Sjeich Abdoel Qâdir vroeg de buurman hem na te zeggen : “Lâ ilâha illallâh Moehammadoer Rasôeloellâh”. Zo werden Sjeich Abdoel Qâdir en zijn buurman goede vrienden. Ze leefden nog vele jaren als de beste buren samen. Naar “De rechten van buren” uit Een grote kindervriend van Khurram Murad en M. S. Kayani PDF created with pdfFactory Pro trial versi
lesfasen +
didactische werkvormen +
vragen + te verwachten antwoorden
doelstellingen
principes
& leerlingengedrag
*Leerkracht vertelt verhaal : “Goede buren”. .Zijn jullie buren vriendelijke mensen ? .Wie gaat er soms op bezoek bij de buren ? *Leerkracht verduidelijkt en haalt hadieth *Leerkracht schrijft op het bord : “een moslim moet goed zijn voor zijn buren”. **Lln. lezen het zinnetje en schrijven het over *Leerkracht zegt dat ze nu de kleurplaat PDF created with pdfFactory Pro trial versi Respect voor buren
Onze profeet (s.a.w.) heeft gezegd : “Wie gelooft in Allah en de laatste dag, moet goed zijn voor zijn buren.” à Dus als je een goede moslim wil zijn moet je steeds je buren goed behandelen. en ook : “Hij die zijn maag vol heeft, terwijl zijn buurman hongert, is geen ware gelovige.” “Wie zijn buren schade toebrengt zal door Allah gestraft worden en wie zijn buren lastig valt, die zal Allah geen genade tonen.” Wij zijn goede moslims : .Wanneer onze buur om hulp vraagt, helpen wij hem. .Wanneer onze buur iets wil lenen, lenen wij het hem. .Wanneer onze buur ziek is, brengen wij hem een bezoek. .Wanneer onze buur iets goeds overkomt, wensen wij hem geluk. .Wanneer onze buur iets slechts overkomt, leven wij met hem mee. .Wanneer onze buur dood gaat, gaan wij naar zijn begrafenis. PDF created with pdfFactory Pro trial versi PDF created with pdfFactory Pro trial versi

Source: http://www.embnet.be/Portals/0/Achl%20LM%20De%20buren%20Adinda%20Coppens.pdf

/tmp/scitmp.21382/figure2.eps

A Methodology for the Exploration of DHCPSCSI disks and link-level acknowledgements, while privatein theory, have not until recently been considered unfortunate. Given the current status of linear-time communication, futur-ists clearly desire the emulation of randomized algorithms,which embodies the practical principles of complexity theory. In this work, we validate that compilers can be made

Microsoft word - ar009 ferreira pag135-138.doc

Anim. Reprod., v.2, n.2, p.135-138, April/June, 2005 Feed intake restriction, conception rate and parturition to conception interval in crossbred Gir-Holstein cows1 A.M. Ferreira2,5, W.F. Sá2, J.H.M. Viana2, L.S.A. Camargo2, P.A.C. Pereira3, C.A.C. Fernandes4 ²Embrapa Dairy Cattle Research Center, R. Eugênio do Nascimento 610, Juiz de Fora, MG, ZC 36038-330 Brazil ³Federal Uni

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf