Microsoft word - 10 petik_dora

GYÓGYSZER INTERAKCIÓ A MAGZAT FEJLŐDÉSI ZAVARAINAK
LÉTREJÖTTÉBEN.
(A TARDYL® NEUROTOXIKUS HATÁSA EMBERI MAGZATBAN)
Petik Dóra1, Czeizel Endre2, Szili Réka3, Bódis József3-4, Kriszbacher Ildikó3
1Fővárosi Szent István és Szent László Kórház, Szülészeti - Nőgyógyászati Osztály, Budapest 2Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése Alapítvány, Budapest 3Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Intézet 4PTE Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Összefoglalás
A Budapesti Önmérgezett Modell adatbázisát használva értékeltem négy gyógyszer: amobarbitál, glutethimid,
promethazin és az e három gyógyszert kombinációban tartalmazó Tardyl® teratogén és fetotoxicus/neurotoxikus
hatását.
Módszer: 1960 és 1993 között öngyilkossági kísérletet elkövetett nők közül, először a terhesek kiválasztása
történt. Gyermekeiknél a veleszületett fejlődési rendellenességek vizsgálatára, magzati kor és születési súly
megállapítására és értelmi szintjük, illetve magatartási szintjük felmérésére került sor (beleértve a mentálisan
retardáltak azonosítását). Az érintett gyermekek kontroll csoportját testvéreik jelentették, ahol ugyanezen
szempontokat vizsgáltuk.
Eredmények: Terhesség alatt öngyilkosságot elkövető 1 044 nő közül 33 használta erre a célra az amobarbitált,
közülük 14-en szülték meg gyermeküket. Glutethimidet 33 terhes használt, közülük 16-an szülték meg
gyermeküket. Promethazint 89 nő használt öngyilkossági kísérletre, közülük 32 szülte meg magzatát. Bár az
esetszám korlátozott, de a vizsgálat eredményei nem utaltak sem az amobarbital, sem a glutethimid, sem a
promethazin teratogén, fetotoxicus/ neurotoxikus hatására.
Tardyl® -t 74 nő használt önmérgezésre, közülük 27 szült élő gyermeket. Az érintett gyermekeknél a congenitalis
abnormitások aránya nem volt magasabb, mint a testvérkontrolloknál. Azonban 27 érintett gyerek közül nyolc
(29.6%) értelmi fogyatékos volt ( 2
 1= 79.7, p<0.0001), míg a 46 testvér között nem fordult elő értelmi fogyatékosság. A Tardyl® három komponensével külön-külön öngyilkosságot megkísérlő terhesek érintett gyermekeiben az értelmi fogyatékosság nem volt gyakoribb. A Tardyl® esetében tehát sajátságos hatóanyag interakcióról van szó, amely csakis együttes effektusukkor érzékelhető. Következtetések: Az önmérgezést elkövető terhesek gyermekeinek vizsgálata nem igazolta az amobarbital, glutethimid és promethazin humán teratogén hatását, viszont ezek kombinációját tartalmazó Tardyl® nagy dózisa szignifikánsan növelte az értelmi fogyatékosság kockázatát, strukturális defektus nélkül. Kulcsszavak: amobarbital, glutethimid, promethazin, Tardyl®, veleszületett rendellenességek, értelmi fogyatékosság. Interaction of drugs int he genesis of fetal abnormalities

Summary
Our work reports the use of self-poisoning model during pregnancy in the evaluation of teratogenic and
fetotoxic/neurotoxic effects of amobarbital, glutethimide, promethazine and the combination of the three drugs in
Tardyl®.
Methods: Pregnant women were identified among self-poisoned female between 1960 and 1993. Congenital
abnormalities, intrauterine development and post-conceptional age, mental retardation, cognitive-behavioral
status were compared in exposed children born to mothers who had attempted suicide by means of a drug
overdose during pregnancy with their siblings.
Results: Of 1044 women with self-poisoning during pregnancy, 33 used amobarbital for suicide attempt, and 14
delivered live-born babies. 33 pregnant women used glutethimide, and 16 delivered live-born infants. 89 women
used promethazine for suicide attempt and 32 delivered newborn babies.
The findings of these studies did not indicate teratogenic or fetotoxic (including neurotoxic) effects of large
doses of amobarbital or glutethimide or promethazine.
74 pregnant women used the combination of amobarbital, glutethimide and promethazine (Tardyl®) for suicide
attempt and 27 delivered live-born babies. The rate of congenital abnormalities was not higher in exposed
children than in their sib controls. However, of the 27 exposed children, eight (29.6%) were mentally retarded
( 2
 1= 79.7, p<0.0001) while mental retardation did not occur among 46 sib controls. The components of Tardyl® used separately for suicide attempt during pregnancy were not associated with a higher risk of mental Egészség-Akadémia 2011. 2/3.

retardation. Therefore the high doses of Tardyl® associated with the high risk for mental retardation may be due to the interaction of its three drug components. Conclusion: The findings of our study showed that the high doses of a drug containing three components may be associated with a significantly increased risk for mental retardation without any structural defects, whereas each of these three component drugs taken alone was not associated with this adverse effect of their babies. Keywords: amobarbital, promethazine, glutethimide, Tardyl®, congenital abnormalities, mental retardation
Irodalom:
1. Shepard TH, Lemire RJ. Catalog of Teratogenic Agents. 11th ed. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore 2004.
2. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Lippincot Williams and Wilkins,
Philadelphia, 2005.
3. Czeizel AE, Rockenbauer M, Siffel Cs, Varga E. Description and mission evaluation of the Hungarian Case-
Control Surveillance of Congenital Abnormalities, 1980-1996. Teratology 2001; 63: 176-185.
4. Czeizel AE, Self-poisoning as a model for the study of mutagenicity and teratogenicity of chemicals on human
beings. In: Ramel C, Lambert B, Magnusson J (eds). Genetic Toxicology of Environmental Chemicals. Part B:
Genetic Effects and Applied Mutagenesis. Alan R.Liss, New York 1986. pp. 237-244.
5. Czeizel AE, Gidai J, Petik D, Timmermann G, Puho HE. Self-poisoning during pregnancy as a model for
teratogenic risk estimation of drugs. Toxicology and Industrial Health, 2008; 24: 11-28.
6. Czeizel AE, Szentesi I, Szekeres I, Glauber A, Bácskai P, Molnár G. Pregnancy outcome and health
conditions of offspring of self-poisoned pregnant women. Acta Pediatr Hung 1984; 25: 209-236.
7. Czeizel AE, Szentesi I, Szekeres I, Molnár G, Glauber A, Bácskai P. A study of adverse effects on the
progeny after intoxication during pregnancy. Arch Toxicol 1988; 62: 1-7.
8. Czeizel AE, Lendvay A. Attempted suicide and pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1989; 161: 497.
9. Lendvay A, Czeizel AE. A behavioural teratologic study on offspring of self-poisoned pregnant women. Acta
Pediatr Hung 1992; 32: 347-369.
10. Czeizel AE, Tomcsik J, Tímár L. Teratologic evaluation of 178 infants born to mothers who attempted
suicide by drugs during pregnancy. Obstet Gynecol 1997; 90: 195-201.
11. Czeizel AE. Specified critical period of different congenital abnormalities: A new approach for human
teratology. Cong Anom (Kyoto) 2008; 48: 103-109.
12. Szegal B. Diagnostic of psychomotor development. Hung Psychol 1980; 37: 148-188.
13. Lendvay A, Czeizel AE. A behavioural teratologic study on offspring of self-poisoned pregnant women. Acta
Pediatr Hung 1992; 32: 347-369.
14. Petik D, Timmerman G, Ács N, Bánhidy F, Czeizel AE. A study of teratogenic and fetotoxic effect of large
doses of amobarbital used for suicide attempt in 14 pregnant women. Toxicology and Industrial Health, 2008;
24: 79-85.
15. Krauer B, Draffan GH, Williams FM et al. Elimination kinetics of amobarbital in mothers and their newborn
infants. Clin Pharmacol Ther 1973; 14: 442-447.
16. Draffan GH, Dollery CT, Davies DS et al. Maternal and neonatal elimination of amobarbital after treatment
of the mother with barbiturates during late pregnancy. Clin Pharmacol Ther 1976; 19: 271-275.
17. Petik D, Ács N, Bánhidy F, Czeizel AE: A study of the effects of large doses of glutethimide that were used
fro self-poisoning during pregnancy on human fetuses. Toxicology and Industrial Health, 2008; 24: 69-78.
18. Nicholson AN. The use of short- and long-acting hypnotics in clinical medicine. Brit J Clin Pharm 1981; 11:
615-695.
19. Petik D, Ács N, Bánhidy F, Czeizel AE: A study of the potential teratogenic effects of large doses of
promethazine in 32 self- poisoned pregnant women. Toxicology and Industrial Health, 2008; 24: 87-96.
20. Carrol JJ, Moir RS. Use of promethazine (Phenergan) hydrochloride in obstetrics. J Am Med Ass 1958; 168:
2218-2224.
21. Zakut H, Mannor SM, Serr DM. Effect of promethazine on uterine contractions. Harefush 1970; 78: 61-62.
22. Ruffel HD, Nochimson DJ, Paul RH, Hon EH. Effects of meperidine and promethazine during labor. Obstet
Gynecol 1973; 42: 738-745.
23. Méhes K. Informative morphogenetic variants in the newborn infant. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988
24. Petik D, Czeizel B, Bánhidy F, Czeizel AE. A study of the risk of mental retardation among children of
Pregnant women who have attempted suicide by means of a drug overdose. Journal Injury and Violence 2011
Jul;3(2): 105-15

25. Vitéz M, Korányi G, Gönczy E, Rudas T, Czeizel AE. A semiquantitative score system for epidemiological
studies of fetal alcohol syndrome. Am J Epidemiol 1984; 119: 301-308.

Egészség-Akadémia 2011. 2/3.

Source: http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/EgeszsegAkademia/2011_II_3/PetikDora.pdf

The g4egq rae postal course - lesson i

LESSON 1 INTRODUCTIONThis lesson introduces you to electricity and the famous law of Mr Ohm. His law is behind many of the little formula that you will encounter in the RAE. If math’s is not your favourite subject read this lesson three times instead of just twice! It is always worth working through my examples to make sure you get the same answer as me. In this lesson, definitions that do

Cit_catalsabato201

SABATO MASCHI JUDGE JOHN BURROWS BABY 1 - BEARFARM’S BANANA NERO - NATO IL 27.04.2011 - LOI IN CORSO - MCHIP: 380260000393218 p: BEAM FROM HELL - m: BJONEBANDES THAT OLD BLACK MAGIC ALL.RE: BARBABELLA A. - PROPR: BABRBABELLA A. 2 - NEW BEOTHUK`S HERE I AM NEW BEOTHUK`S HERE I AM NERO - NATO IL 18-05-2011 - VDH: VND11615 - MCHIP: 985170001300717 p: MIDNIGHT LADY`S OVERDOSE - m:

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf