Gezondverstandavonden.nl

ALEPH Weekoverzicht n° 44
In de kijker:
* De Hoogste Tijd
* Het kind van de rekening
* The dark side of SCIENCE
* De Grote Griep Grap
* Huiswerk voor de EU
* Moties van (vaccin)wantrouwen
* Kennis van geneeskunde ?
* Mag het een onsje meer zijn?
* De grote Tamiflu leugen
* Desinformatie Wifi op school
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Hoogste Tijd
De maandelijkse Nieuwsbrief De Hoogste Tijd is spijtig genoeg vorige week na 33(!)
Voor de geïnteresseerde lezers : de website www.dehoogstetijd.info met alle nieuwsbrieven vanaf begin 2010 op een rijtje, blijft voorlopig nog bestaan om de mogelijkheid te bieden bepaalde artikelen alsnog te kunnen lezen en/of te downloaden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het kind van de rekening
In het licht van de huidige schrijnende ontwikkelingen wereldwijd, is het volgende vandaag Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind
gevierd. Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn. De belangrijkste rechten van het kind zijn: Het recht op een naam en een nationaliteit Het recht op bescherming tegen kinderarbeid Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld Het document ondertekend in het jaar 2000, de 'Mil ennium Development Goals', beloofde
een betere toekomst voor kinderen tegen 2015. Een geweldig initiatief, maar helaas is er Remember 2015 herinnert de wereldleiders aan hun belofte en motiveert hen om hun
woorden in daden om te zetten (let hier vooral op de, symbolisch, lege zaal!): http://www.youtube.com/watch?v=wl0Ff33cKuc Marc Dul aert, Kinderombudsman Nederland: "Als de wereldleiders hun verantwoording nu
niet opnemen, zullen we de doelstellingen van 2015 nooit bereiken": http://www.kidsrights.org/News/tabid/121/articleType/ArticleView/articleId/86/KidsRights- This-way-were-never-going-to-reach-the-Millennium-Development-Goals.aspx ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The dark side of SCIENCE
Deze onthutsende video van Mike Adams laat de donkere kant zien van de wetenschap: genocide, stralingsexperimenten, menselijke proefkonijnen, eugenetica, genetische verontreiniging, killer robots en meer.
De film toont waarom men moet STOPPEN met het bedrijven van oncontroleerbare 'wetenschap' en het voorzorgsbeginsel moet toepassen. Stop GGO's, giftige vaccintoevoegingen, biologische wapens en anderemensbedreigende praktijken. .
http://www.youtube.com/watch?v=mtUf390jsZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De Grote Griep Grap
Artikel van de hand van Simon Rozendaal in het weekblad Elsevier (papieren versie): Wel of
niet inenten tegen de griep, is elke herfst weer de vraag. Canadese cardiologen zeggen ja: de prik beschermt ook tegen hartaanvallen en beroerte. Een korte samenvatting van zijn pennenstreken uit dit artikel : * Het is tijd voor de griepprik. Als u tenminste boven de zestig of onder de drie jaar bent, als u aanleg hebt voor astma, veel te dik dan wel zwanger bent, een longziekte, suikerziekte of een hartprobleem hebt, of wanneer u werkt in de gezondheidszorg.
* De constatering van Ekkelenkamp, Bijl en consorten dat de effectiviteit van de vaccinatie
'matig' is, klopt. Maar daarbij moet ogenblikkelijk de vraag worden gesteld of een matige
bescherming tegen influenza uit het oogpunt van zowel de individuele gezondheid als dat van de volksgezondheid niet te verkiezen is boven geen enkele bescherming.
* Weten deze artsen nog van de hoed en de rand - althans, laten we dat hopen - in de riolen van het internet circuleren heel bizarre vermoedens omtrent de griepprik, waarvan de theorie dat buitenaardse wezens via deze vaccinatie controle over ons proberen te krijgen, * Querulanten en complotdenkers als Hans van der Linde, Micha Kat en Anneke Bleeker ten spijt, is de vaccinatiegraad in Nederland in internationaal opzicht nog steeds ongekend hoog: meer dan 70 procent (zo'n 3,5 miljoen mensen) van de zestigplussers laat zich inenten. Het weinige onderzoek dat is verricht naar de effectiviteit van het vaccin geeft aan dat de prik een bescherming van 50 tot 60 procent biedt. Het aantal griepgevallen wordt dus met (Op verzoek tekst ter beschikking als Word document): http://weekblad.elsevier.nl/20121110/public/pages/01070/ESM-01-070-20121110.html OEPS !: kennelijk is de heer Rozendaal (nochtans een gepokt en gemazeld insider bij Elsevier)
niet op de hoogte van de volgende recente conclusie door Minerva (tijdschrift voor Evidence- Based Medicine met als doelstelling het verspreiden van onafhankelijke, wetenschappelijke informatie. Minerva brengt een kritische duiding van relevante publicaties uit de Minerva Online 2012-10-28
Uit dit literatuuroverzicht kunnen we besluiten dat influenzavaccinatie werkzaam is bij gezonde kinderen en volwassenen, maar dat bij deze doelgroep systematische vaccinatie niet aangewezen is. Herevaluaties van observationeel onderzoek bij ouderen hebben de geschatte doeltreffendheid van influenzavaccinatie tegen hospitalisatie en sterfte bijgesteld
van >50% naar een veel kleinere waarde van <10%.
http://www.minerva-ebm.be/nl/review.asp?id=264 NB : bovenstaande informatie is inmiddels onder de aandacht gebracht van de Nederlandstalige media in de hoop dat zij van hun kant ook hier aandacht aan willen/zullen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huiswerk voor de EU
Bestuurders van Nederland opgelet! Hardnekkige problemen in Nederland, in de zorg, het onderwijs en in de industrie zijn in Europese buurlanden allang opgelost. Door gewaagde visie met gedurfde besluiten en spectaculaire resultaten.
Het kakelverse kabinet Rutte I zit gebogen over bezuinigingen, ombuigingen en nieuw beleid. Tegenlicht helpt de politici een handje door over de grenzen te kijken. Hoe gaan ze daar om met bekende Nederlandse hoofdpijndossiers als de stijgende kosten van de zorg, de problemen in het onderwijs, en het creëren van nieuwe banen? Gedurfde besluiten op basis van gewaagde visies hebben in het buitenland al tot spectaculaire resultaten geleid.
* Zo sturen ze in Noorwegen hun hulpbehoevende ouderen naar het zonnige Spanje en
* In Finland hebben ze het beste onderwijs van Europa, bijna even goed als in toponderwijs
regio's Singapore en Shanghai. Net als in het middelbaar onderwijs moeten onderwijzers in het Finse lager onderwijs verplicht een universitaire opleiding hebben genoten. Wie lesgeeft * In Nieuw Zeeland heeft de overheid de markt voor medicijnen overgenomen, de
farmaceutische industrie buitenspel gezet en de gezondheidszorg daarmee een stuk * En in Duitsland zet men groots in op duurzame industrie: er wordt 300 miljard euro per
jaar mee verdiend en er zijn al 380.000 banen mee gecreëerd.
Al o, al o! politiek Nederland en België, zijn we thuis? De goede voorbeelden worden u hier
per slot van rekening op een presenteerblaadje aangeboden. .
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/Expeditie-Beter-Nederland.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Moties van (vaccin)wantrouwen
Frankrijk verzoekt (opnieuw) om een moratorium op aluminium adjuvanten in vaccins en
het voorzorgsprincipe te respecteren. In maart van dit jaar hebben afgevaardigden van het parlement de overheid al, vruchteloos, opgeroepen maatregelen te nemen. Het toevoegen van aluminiumhydroxide aan vaccins blijft hen zorgen baren. Het voldongen feit dat dit niet in de spieren opgeslagen wordt op de plaats van de injectie, "maar zich kan verplaatsen naar hersenniveau" met alle gevolgen van dien, spreekt boekdelen en wordt nog altijd niet Bron: http://www.europe1.fr/France/Vaccins-l-aluminium-toujours-dans-le-viseur-1308809/ Spanje heeft de Minister van Gezondheid gevraagd om een moratorium op de in het
rijksvaccinatieprogramma opgenomen HPV-vaccins in te stellen na het (nogmaals) aan de
bel trekken van medisch specialisten, slachtoffers, gezondheidswerkers, wetenschappers en advocaten. Meer dan 10.000 specialisten uit de gezondheidszorg hebben al in 2009 hun handtekening gezet onder het document : “Reasons for a Moratorium on the use of HPV vaccines in Spain”. Tevens wensen zij een compensatiefonds voor hen die lijden aan ernstige Lees verder: http://prn.fm/2012/11/13/vera-sharav-spanish-health-authorities-call- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kennis van geneeskunde ?
„Doctoren gieten geneesmiddelen waar zij weinig van

afweten, om ziekten te genezen waar zij nog minder van
afweten, in mensen waar zij helemaal niets van afweten.”
Voltaire, 1694 – 1778
Bondiger is de gezondheidszorg niet samen te vatten, met dank aan Voltaire. Althans, zo was het vroeger. Nu is alles beter. Toch? Vraag de man in de straat, en hij zal je garanderen dat de meeste ziekten effectief met medicijnen te bestrijden zijn. Laat hem gokken, en hij noemt een percentage tussen de zeventig en tachtig procent.
Was het maar waar. Naar schatting is slechts een kwart van de ons bekende ziekten effectief met geneesmiddelen onder de duim te krijgen. Daadwerkelijk genezen is maar voor een Luidruchtig koesteren we de pareltjes in onze geneeskunst: de aanpak van maagzweren, het behandelen van HIV, en de pijn- en ontstekingsbestrijding bij reuma. De rest sjokt er zo En ondertussen wordt de verantwoordelijkheid meer en meer bij onszelf gelegd. Steeds belangrijker wordt de schuldvraag. Wat heb je gedaan of nagelaten om dit lot over jezelf af te roepen? Leef je ongezond, dan vinden steeds meer mensen dat je daar meer verzekeringspremie voor moet betalen, of überhaupt uitgesloten dient te worden van hulp.
Comazuipen? Zelf betalen! Roken? Meer verzekeringspremie! Geen werk of vrouw? Alle psychiatrische stress op je eigen conto! Enthousiast schieten we met zijn allen door de grenzen van de betuttelingsethiek heen.
Want die niet-alwetende dokter moet meehameren op hetgeen Mark Twain 150 jaar geleden al opschreef: de enige methode om gezond te blijven is te eten wat je niet wil, te
drinken wat je niet lekker vindt en te doen waar je geen zin in hebt. Zie je wel: hij kent ons
Vervolg van dit opmerkelijke opiniestuk van Ruud Coolen van Brakel (sinds 2000 directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM): http://site.zorgportaal.nl/index.php/blogs-en-forums/blogs/toon-alle-blogs/entry/kennis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mag het een onsje meer zijn?
Keurslagers liegen massaal over de kip die ze verkopen. Dit blijkt uit onderzoek met een
verborgen camera bij 50 Keurslagers. Wakker Dier deed het onderzoek en presenteert de resultaten hiervan in VARA’s Kassa. Bijna de helft (23) van de Keurslagers liegt haar klanten voor door het leven van hun (plof)kip mooier af te schilderen dan het in werkelijkheid is.
Een medewerker van Wakker Dier deed zich bij 50 keurslagers voor als klant en nam het gesprek op met een verborgen camera. Van de 50 ondervraagde Keurslagers vertelden er 23 Keurslagers één of meerdere leugens (46%).
Veel Keurslagers vertelden harde tot hilarische leugens over de kip die ze verkochten: “Slagers verkopen geen plofkip, dat ligt alleen in de supermarkt.”, “Wij mogen plofkip niet verkopen, daar worden we op gekeurd.”, “Keurslagers zijn koploper in het tackelen van het antibioticaprobleem.”, “Ze eten biologisch en de huisvesting is biologisch, er zit alleen geen buitenren bij.”, Ik denk niet meer dan 10 per vierkante meter maar (…) ze kunnen naar buiten rennen als ze willen en daar granen pikken.”, “(. ) het is gelijk aan de drie sterren van Albert Heijn alleen is dat dan weer een merkje dat hun willen voeren en wij weer niet(…) wij krijgen straks vier sterren haha.”, “Wij hebben kuikens dus dat is ongeveer een jaar. Als het boven het jaar is dan worden het al gauw kippen en dat soort dingen.” Uit onderzoek blijkt dat 74% van de consumenten die naar de slager gaan, daar een betere kwaliteit vlees verwacht en 25% verwacht deskundiger personeel. In feite verkopen ze vaak
gewoon plofkip en liegen ze daar ook nog eens over tegen hun klanten.
Lees verder : http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=91910 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De grote Tamiflu leugen
Het British Medical Journal (BMJ), een van de meest gerespecteerde medische vakbladen,
roept farmagigant Roche op om al zijn geheime data vrij te geven over het griepmedicijn Tamiflu. Het bedrijf wordt ervan verdacht te weten dat Tamiflu niet goed werkt, maar die info geheim te houden en selectief alleen maar de minderheid van de testresultaten te publiceren die Tamiflu in een positief daglicht stellen.
Tamiflu is in grote hoeveelheden aangekocht door regeringen, als voorbereiding op een mogelijke grootschalige griepepidemie. De hoofdredactrice van het BMJ, krijgt bijval van andere vooraanstaande medici. De directeur van het Nordic Cochrane Centre roept de Europese regeringen op om Roche voor de rechter te dagen.
Volgens de onderzoekers van de Cochrane Collaboration houdt Roche zestig procent van de
testresultaten van Tamiflu geheim.
Tegen Roche loopt ook een onderzoek door het Europees Geneesmiddelenbureau, wegens het niet correct rapporteren van neveneffecten, inclusief mogelijke overlijdens van negentien medicijnen, waaronder Tamiflu.
http://www.standaard.be/krant/tekst/index.aspx?oDay=13&oMonth=11&oYear=2012&artic Fernand Haesbrouck: Tamiflu net zo antiviraal als Prozac en Strattera: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Desinformatie WiFi op school
Op 28 november organiseert de Vlaamse overheid een studiedag rond WiFi en gsm-straling op school, waarop onder meer de resultaten van de uitgevoerde studie zullen worden gepresenteerd. Nu reeds is duidelijk dat de boodschap zal zijn dat er geen vuiltje aan de lucht is en dat we kinderen en schoolpersoneel ongestoord verder kunnen bestralen.
Waarom kiest de overheid voor experten waarbij sprake is van een dergelijke belangenvermenging? Verwacht men dat mensen deze studie serieus zullen nemen? Waarom kiest men niet voor een onafhankelijke expert? Een studie waarbij men de straling uitgezonden door WiFi-routers en draadloos verbonden laptops gaat meten om de gemeten waarden vervolgens te vergelijken met de geldende blootstellingsnormen, is compleet zinloos. Men weet op voorhand reeds dat de resultaten van de studie zullen luiden dat de gemeten stralingsniveaus ‘zwak’ zijn, dat ze ver onder de internationale blootstellingsnormen voor straling liggen en dat ze klein zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de straling uitgezonden door een gsm.
Wat integendeel dringend nodig is, zijn studies naar de reële effecten op de gezondheid, het welbevinden en de leerprestaties van kinderen in scholen met of zonder WiFi.
Het ontbreekt de Vlaamse overheid blijkbaar de moed om nu te erkennen dat er
inderdaad aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade en dat het beter is het
voorzorgsprincipe te hanteren. De onwetendheid en/of het gebrek aan moed zal erin
resulteren dat duizenden scholieren worden ingezet in een grootschalig medisch experiment en dat hun gezondheid op het spel wordt gezet.
Wij betreuren dat de door de overheid verschafte informatie eenzijdig is en dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de experts die de overheid aan het woord laat. De vele experts die waarschuwen voor de risico’s komen nooit aan bod.
Wij roepen ouders, leerkrachten en andere onderwijsactoren op te reageren op dit
gezondheidsschandaal.
Info over de studiedag: http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijven/inschrijving.aspx?id=85 http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=487&It Jan Al ein (beperkdestraling.org)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wekelijkse ALEPH over-denking:
Een verhaal uit India:
Op een dag ontmoette een pelgrim onderweg de duivel. Die wreef zijn handen in elkaar en zong er vrolijk op los. Toen de pelgrim hem vroeg; 'Duivel, waarom ben je zo gelukkig?' antwoordde hij: 'Nou, ik ga vandaag tienduizend mensen doden.' 'Dat is niet mis!' zei de pelgrim. 'Hoe wou je dat aanleggen?'. 'O, het is erg gemakkelijk, weet je', was het antwoord van de duivel. 'Het enige wat ik te doen heb is één mens te doden met cholera, de rest sterft Hans Moolenburgh, arts (citaat uit zijn boek 'U kunt meer dan u denkt')
Website in de kijker: http://worldpeacechild.com/news/8/worldpeacechild-finalist-blue-
Video in de kijker: 10x Beter over geld: Ad Broere : http://youtu.be/r9_uHc7Qf3E
Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "internationale collega's" Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje "Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van al e dingen.

Source: http://www.gezondverstandavonden.nl/ALEPH%20Weekoverzicht%2044.pdf

Mod 54 biomedical therapies

Mod 54 Biomedical Therapies Obj 1 Goals Biomedical therapy: prescribe medications or medical procedures that act directly on patient’s nervous system Drug therapies Psychopharmacology: study of effects of drugs on mind & behavior Since 1950's treatment of choice for those w/severe disorders Deinstitutionalization: due to drug therapy, minimize hospitalization as an intervent

Microsoft word - juicio contra union fenosa nicaragua.doc

EL JUICIO CONTRA UNION FENOSA Tribunal Permanente de los Pueblos San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 23 de Octubre de 2007 El 12 y 13 de Octubre de 2007 el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sesionó en tres audiencias en Managua, Nicaragua, en torno al caso de los efectos que genera la privatización de la energía eléctrica, en este caso por la trasnacional español

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf