Aanvraag laboonderzoek

AANVRAAG VOOR LABORATORIUMONDERZOEK
Datum van aanvraag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uur Datum van afname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uur KLINISCHE
Aanvragende arts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIOLOGIE
RIZIV Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patiënt: (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht) Staal afgenomen door: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEMATOLOGIE
BIOCHEMIE SERUM
EIWITTEN SERUM
VIRALE SEROLOGIE
Extra serumbuis noodzakelijk
253 tijden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAGE S २ anti-HAV IgG 873 S २ anti-HBs HEB Klinische inlichtingen: . . . . . . . . . . . . . . . . THERAPIE FOLLOW-UP
918 S २ Bilirubine (tot. + dir.) ENZYMEN SERUM
LIPIDEN SERUM
LYMFOCYTEN-TYPERING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . URINESTAAL
STOLLING
220 S २ LDH iso-enzymen (evt.) $ 3011 U २ (pH, eiwit, s.g., glucose, bilirubine, 3011 U २ Hb, aceton, nitriet, urobiline) DRUG MONITORING
3021 U २ Sediment (flow/microsc.) Protombinetijd en fibrinogeen mogen slechts samen worden aangerekend bij oppuntsteling van een bloedingsdiathese, ELEKTROLYTEN
dif use intravasculaire stoling, sepsis, leverinsuf iciëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen.
HORMONOLOGIE
Extra serumbuis noodzakelijk
4482 S २ Oestradiol 4483 S २ Progesteron BIJZONDERE TESTEN
454 duur zwangerschap: . . . . . . . . . . . . weken 199 Klinische inlichtingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelieve door te sturen naar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2013
n

eyer - Ju
UZ: 24 u urine op zuur (container te verkrijgen in lab) C: citraat (blauw) eltm
G

Source: http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/formulieren/Aanvraag%20lab%20recto.pdf

gnosticliberationfront.com

EXAMINING THE BOOK OF ESTHER Part One: ESTHER, THE QUEEN OF PURIM, A TALMUDIC TALE OF TERROR AND TREACHERY By Dr. Harrell Rhome ©2011 All Rights Reserved. The curious Book of Esther, one of only two in the Bible not mentioning God, may have been composed BCE485-464 during the reign of King Ahasueris, roughly concurrent with the reign of Xerxes I in Persia. The names c

Microsoft word - takeda_podcast_session_2_references.doc

Improving CVD Risk in Patients With Type 2 Diabetes: A Multifactorial Approach Session 2: Managing Dyslipidemia and the Prevention of Macrovascular Disease References Boyle PJ. Diabetes mellitus and macrovascular disease: mechanisms and mediators. Am J Med . 2007;120(9 suppl 2):S12-S17. Centers for Disease Control (CDC) and Prevention. National diabetes fact sheet: general information a

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf