Muistiasiantuntijat.fi

Myöhäisiän depressioseula GDS-15
Tämä lehtiö on tarkoitettu auttamaan Teitä ikääntyneiden läpikäyminen on nopeaa. Vastausvaihtoehdoista toinen on depressiopotilaiden hoidossa. Vanhusväestöllä depressio on merkitty ISOILLA kirjaimilla varjostetulle alueelle. Tällaisesta yleinen sairaus. Esiintyvyys yli 65-vuotiaassa väestössä on vastauksesta annetaan yksi piste. Seulan tulos on suuntaa antava. Jos tuloksena on yli 6 pistettä, depressiota tulisi epäillä.
Myöhäisiän depressioseula GDS-15 on suunniteltu helpotta- Lehtiöön kuuluu myös professori Gottfriesin kirjoittama maan vanhuusiän depressioiden tunnistamista erityisesti kuvaus ikääntyneiden depressiosta ja sen oireista. Toivottavasti terveyskeskuksissa. Useihin tutkimuksiin1,2,3,4,5,6,7 perustuva tämä depressioseula osaltaan auttaa Teitä hoitamaan ikään- skaala sopii depressiivisten potilaitten seulontaan ja hoidon tyneitä masennuspotilaita parhaalla mahdollisella tavalla.
Myöhäisiän depressioseulan GDS-15 suomenkielisen kään- Depressioseula sisältää 15 kysymystä, joihin vastataan KYLLÄ/ nöksen on hyväksynyt dos. Teuvo Koskinen.
EI-vastauksin. Kysymykset esitetään suullisesti. Kysymysten 1 Brink TL et al. Screening tests for geriatric depression. Clinical Gerontologist 1982; 1:37–43.
2 Yesavage JA et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale. J Psychiatr Res 1983; 17:37–49.
3 Black C, Auerbach H, Mogensen F. Danish version of Geriatric Depression Scale. Clin Gerontologist, 1996.
4 Sheikh JL, Yesavage JA. Geriatric depression scale (GDS): recent evidence and development of a shorter version.
In: Brink TL (ed). Clinical Gerontology: a guide to assessment and intervention 1986.
5 Pomeroy I (1997) B. Med.Sci. Thesis, University of Sheffield.
6 Jackson R, Baldwin B. Detecting depression in elderly medically ill patients: the use of the GDS compared with medical and nursing observations.
Age and Ageing 1993; 22:349–353.
7 D’Ath el al. Screening detection and management of depression in elderly primary care attenders.
I: The acceptability and performance of the 15 item Geriatric Depression Scale (GDS-15) and the development of short versions.
essitalopraami
Family Practice 1994; 11 (3): 260–266.
Depressio
Vaihteleva ja
– vanhuuden vitsaus
epätyypillinen taudinkuva
Riski sairastua depressioon kasvaa iän myötä. Yli 65-vuotiailla sairastumisriski on Depressiosta kärsivä vanhus valittaa usein särkyä, kipua, ruoansulatusvaivoja, neljä kertaa suurempi kuin nuorilla ja keski-ikäisillä.
syövän pelkoa, muistihäiriöitä, väsymystä ja unettomuutta.
Yleisen käsityksen mukaan sellaiset oireet kuten vähentynyt spontaanius ja Usein näiden potilaiden päivärytmi on samalla tavoin häiriintynyt kuin tunne- aloitekyky, alakuloisuus, levottomuus ja ahdistus kuuluvat normaaliin vanhuu- elämän sairauksista kärsivillä, eli yöuni ei ole riittävän pitkä.
teen. Johtavien tutkijoiden ja psykogeriatrien mukaan tämä on pelkkä myytti.
Potilas myöntää säännönmukaisesti vasta suoraan kysyttäessä, että hänen Useissa tapauksissa kyseessä on depressio.
elämänhalunsa ja mielenkiintonsa ihmissuhteisiin on vähentynyt.
Valitettavasti potilaat ja omaiset eivät tiedä, että yllä luetellun tyyppiset oireet Vanhuusiän depressioiden oireet voidaan jakaa neljään ryhmään: tunteisiin ja viittaavat vanhuusiän depressioon eivätkä normaaliin ikääntymiseen. Useimmat tahtoon liittyvät oireet, somaattiset oireet ja itsetuhoinen käyttäytyminen.
vanhukset eivät hakeudu hoitoon lainkaan, ja ne jotka hakeutuvat, etsivät apuaensisijaisesti perusterveydenhoidon piiristä.
Vaikeissa depressiotapauksissa on aina otettava huomioon itsemurhavaara, jokaon erityisen suuri vanhoilla miehillä.
Useimmiten vanhuksia vaivaavat depressiot ovat epätyypillisiä. Sen vuoksivanhuusiän depression toteaminen vaatii tarkkaa kliinistä silmää ja diagnostistaosaamista. Klassinen depressio ei ole kovin tavallinen vanhuksilla.
Tähän saakka hoitomahdollisuudet ovat olleet puutteelliset. Perinteisten trisyk-listen masennuslääkkeiden (TCA) käytössä ilmenevät haittavaikutukset ovatusein niin kiusallisia, ettei hoitoa voida lainkaan toteuttaa.
Viime vuosien aivojen biokemiaa koskevien tutkimusten ansiosta on kehitettyuusia masennuslääkkeitä kuten esim. selektiiviset serotoniinin takaisinoton-estäjät. Tämä on tärkeä läpimurto vanhuusiän depressiota kärsivien hoidossa.
Tunneoireet:
Kognitiiviset oireet:
Somaattisia oireita:
Cipralex (essitalopraami) on uusi masennuslääke, joka on erittäin hyvin siedetty.
Depressiosairauksien yleisyys
Depression hoidon peruslääke
● Nopea vaikutus masennuksen oireisiin1 Gorman J et. al Efficacy Comparison of Escitalopram and Citalopram in the Treatment of Major Depressive Disorder: Pooled Analysis of Placebo-Controlled Trials. CNS Spectrums 2002; 7(4): 40–44.
2 Wade et. al Escitalopram 10 mg/day is effective and well tolerated in a placebo-controlled study in depressionin primary care. Int Clin Psychopharmacol 2002; 17:95–102.
3 von Moltke L et. al Escitalopram (S-citalopram) and its metabolites in vitro: cytochromes mediating biotransformation, inhibitory effects, and comparison to R-citalopram. Drug Metab Dispos 2001; 29:1102–1109.
● Annostus 10 mg kerran päivässä.
Iäkkäillä potilailla (>65-vuotiaat) hoito aloitetaan tavallisesti puolella normaalistisuositellusta annoksesta ja normaalia matalampaa enimmäisannosta tulee harkita.
essitalopraami
Cipralex® (essitalopraami) vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat (VMH sis. alv) 1.10.2003
Cipralex® tabletit 5, 10, 15 ja 20 mg
KÄYTTÖAIHEET: Vakavien masennustilojen hoito. Paniikkihäiriön ja siihen liittyvän julkisten paikkojen pelon hoito.
HAITTAVAIKUTUKSET: Yleensä haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä. Yleisimpiä ovat pahoinvointi, ripuli, ummetus, vähentynyt ruokahalu, unihäiriöt, huimaus, sivuontelotulehdus, haukottelu, lisääntynyt hikoilu, väsymys, kuume.
Myös sukupuolielämän häiriöitä voi esiintyä. HUOM! Yhteiskäyttöä MAO-estäjien kanssa ei suositella.
ANNOSTUS: Masennus: Essitalopraamitabletit annostellaan kerran päivässä. Tavallinen annos on 10 mg/vrk, annosta voidaan suurentaa vasteen mukaan korkeintaan 20 mg/vrk. Vanhuksilla annos suositellaan puolitettavaksi.
Paniikkihäiriö: Alkuannos 5 mg/vrk. Annos nostetaan viikon kuluttua 10 mg/vrk. Annosta voidaan suurentaa vasteen mukaankorkeintaan 20 mg/vrk.
Reseptilääke. SV-peruskorvattava.
LISÄTIEDOT: Pharmaca Fennica ja toimistostamme, puh. 02-276 5000.
www.lundbeck.fi
www.lundbeck.com

muistihäiriöitä kuin ihmisillä yleensä? 2. Oletteko luopunut monista riennoistanne 11. Onko teidän tällä hetkellä hyvä elää? 5. Oletteko enimmäkseen hyvällä tuulella? 14. Tuntuuko teistä, että tilanteenne on toivoton? 6. Pelkäättekö, että teille voi tapahtua 15. Tuntuuko, että useimmilla ihmisillä Isoilla kirjaimilla (varjostetut alueet) kirjoitettujen vastausten lukumäärä lasketaan yhteen. Kustakin tällaisesta annetaanyksi piste. Yli 6 pistettä antaa aihetta depression epäilyyn.
paniikkihäiriön hoidossa jo vuosien ajan

Source: http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/testit/GDS-15.pdf

surreythoracic.ca

Minimally Invasive Correction of Pectus Excavatum THE NUSS PROCEDURE In an emergency please go to the nearest hospital emergency room and have them contact Dr. James Bond or contact the Surrey hospital switchboard at 604-581-2211 to contact Dr. Bond Patients Name: ______________ Date of Surgery:_______________ Date of Pre-admission visit:______________ Restrictions: - No dri

Microsoft word - pre-operative instructions

Preoperative Instructions For Your Surgery 1 If you become sick (stomach bug, upper respiratory infection, sore throat etc), please call the office. You will likely need to go to your primary care provider to have the illness checked. If you have an infection, we do not want to risk having an infection at the surgical site. Also the anesthesiologists want your airways

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf