Ekpotencianovelo0809

Veszélyes étrend-kiegészítık
Potencianövelı gyógyszerhatóanyagot tartalmazó étrend-kiegészítık
Termék neve
Forgalmazó
DRAGON POWER gyógynövény tartalmú étrend-kiegészítı vitalitás kapszula GOLDEN NIGHT növényi kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítı kapszula HARD NIGHT növényi kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítı kapszula férfiaknak SATIBO ALTERNATIVE CAPSULE étrend-kiegészítı kapszula gyógynövény kivonatokkal UP növényi kivonatokat és C-vitamint tartalmazó étrend- kiegészítı *Az OÉTI-nél nincs bejelentve, johimbint tartalmaz. A Gyógyszerészet címő szaklap júliusi számában, szegedi kutatók saját vizsgálataik alapján beszámoltak arról, hogy tíz általuk kiválasztott, potencianövelésre ajánlott étrend-kiegészítıbıl hatban szintetikus gyógyszer-hatóanyagot, szildenafilt, vagy tadalafil, illetve egyéb, foszfodiészteráz-gátló analóg vegyületet, egy-egy termékben címkén nem jelölt koffeint, és johimbint mutattak ki. A vizsgált tíz termékbıl egy nem volt bejelentve az OÉTI-nél. Internetes, nem reprezentatív felmérésük során 53 olyan terméket találtak, melyet potenciafokozóként, vagy ilyen hatásra utalva ajánlottak, ezek közel fele nincs bejelentve az OÉTI-nél. 2004. május elseje óta az európai uniós irányelvvel harmonizált jogi szabályozás van életben, mely nem teszi lehetıvé élelmiszerek kategóriájába sorolt étrend-kiegészítık piacra helyezését megelızı vizsgálatát. Az egyszerősített európai uniós ügymenet, és az uniós csatlakozással együtt érvénybe lépett gyártói felelısség alapján a termék az OÉTI-nél történı formai bejelentéssel egyidıben a piacra helyezhetı. Az OÉTI a benyújtott dokumentumok alapján valamennyi termék összetételét megvizsgálja és a rendelkezésre álló szakirodalmi adatok, valamint egyéb, jogszabályokban elıírtak alapján értékeli a potenciális egészségkárosító hatásokat, majd megállapításairól értesíti a bejelentıt és az Országos Tisztifıorvosi Hivatalt is. A bejelentett termékek listája, havonta frissítve megtalálható az OÉTI weboldalán (http://www.oeti.hu/?m1id=1&m2id=53). A fogyasztók, a lakosság tájékoztatása érdekében az OÉTI bevezette a nyilvántartásba vett termékek „zöld pipa” jelölését, amely - mint az intézet weboldalán is látható - jelzi, hogy a gyártó/forgalmazó által benyújtott dokumentumok alapján nem merültek fel olyan súlyos hibák az összetétellel, jelöléssel és a termék biztonságosságával kapcsolatban, amely alapján feltételezni lehetne, hogy a termék nem felel meg az étrend-kiegészítıkrıl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet elıírásainak. Az eddig bejelentett 6400 termék mintegy 15%-a nem rendelkezik zöld pipával. Megjegyezzük, hogy az érintett hét termék „zöld pipa” jelölését töröltük. Számos, a jelen ügy kapcsán is ismertté vált összetevı - véletlenül, de sok esetben inkább
szándékosan - nem jelenik meg a termék összetevıinek listájában, sem a kísérı
dokumentumokban. Az eddigi tapasztalatok alapján három kiemelt termékcsoport azonosítható: a
potencianövelésre javasolt termékek, melyekben a fent említett vegyületek fordulhatnak elı, a
testtömeg-csökkentésre javasolt termékek, melyekben többek között a már gyógyszerként is
betiltott szibutramin, és fenolftalein, a fenfluramin és a szinefrin lehet jelen; és a sportolóknak
szánt készítmények,
melyek többek között anabolikus szteroidokat, ill. származékaikat, valamint
efedrint és rokon vegyületeit tartalmazhatják. A felsorolt vegyületek csaknem mindegyike
gyógyszer-hatóanyag, így étrend-kiegészítıkben történı felhasználásuk semmilyen körülmények között nem megengedhetı, fogyasztásuk nem biztonságos, esetenként súlyos egészségkárosodást okozhat. A foszfodiészteráz-gátlók közé tartozó szildenafil, és egyes analóg vegyületei vényköteles gyógyszerek (Viagra, Cialis, Levitra), orvosilag diagnosztizált, meghatározott elváltozások, erektilis diszfunkció esetén alkalmazhatók. Alkalmazásuk súlyos mellékhatások okozhat különösen azon betegek számára, akik máj-, vagy szívbetegségben szenvednek, vérkeringési zavaraik vannak, illetve nitrát készítményt szednek. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkára, Dr. Szócska Miklós felkérésére, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet és az Országos Tisztifıorvosi Hivatallal együttmőködésében kidolgozás alatt áll az a javaslat, mely azon étrend-kiegészítık ellenırzését teszi lehetıvé, melyek esetében a nemzetközi tapasztalat alapján hamisítással és így az egészség veszélyeztetésével számolni kell. Mire figyeljünk az étrend-kiegészítık vásárlása, fogyasztása során, hogy
elkerüljük az egészségkárosodást?
− Az étrend-kiegészítık élelmiszerek, betegségek gyógyítására, panaszok kezelésére nem alkalmasak, többek között ezért is tilos ilyen hatásra hivatkozva reklámozni, árusítani ıket. Az étrend-kiegészítık a hagyományos étrendbıl hiányzó anyagok pótlására hivatottak, ezért ne használja azokat gyógyszerként, a hagyományos orvosi kezelés mellett vagy helyett. − Betegség, panaszok esetén forduljon orvoshoz, ne kezelje saját magát sem diagnózis ismeretében, sem anélkül, étrend-kiegészítıvel! − Azért mert egy étrend-kiegészítı kizárólag természetes, növényi anyagokból áll, nem biztos, hogy biztonságos, gondoljunk csak a mérges galócára! Az étrend-kiegészítıkben alkalmazásra nem javasolt, ismert egészségkárosító hatással, mellékhatással rendelkezı gyógynövények − Ne rendeljen, ne vásároljon étrend-kiegészítıt az internetrıl! A világhálón keresztül illegálisan forgalomban lévı termékekhez is hozzá lehet jutni. Ezek a termékek félrevezetı jelöléssel lehetnek ellátva, sıt egészségre káros összetevıket is tartalmazhatnak, ami súlyos megbetegedéshez, akár halálhoz is vezethet. − Amennyiben az étrend-kiegészítı fogyasztása során nem várt hatásokat, tüneteket tapasztal, forduljon orvoshoz a súlyosabb egészségkárosodás elkerülése érdekében! − Ha az étrend-kiegészítı reklámozása kapcsán olyan lehetséges mellékhatásokra hívják fel a figyelmet, melyek élelmiszerektıl nem várhatók el, pl. erıs szívdobogás, szívritmus-zavar, zavartság, erıs izzadás, hányinger, órákon át tartó merevedés, stb., kerülje el a termékek fogyasztását. − Ha rendszeresen gyógyszert szed, akkor figyeljen arra is, hogy gyógyszere és az étrend- kiegészítı hatóanyaga között nincs-e olyan kölcsönhatás, amely a gyógyszer hatását felerısíti, vagy csökkenti. Étrend-kiegészítı fogyasztásáról tájékoztassa kezelıorvosát. − Az étrend-kiegészítıkrıl bıvebben olvashat az OÉTI weboldalán:

Source: http://www.oeti.hu/download/ekpotencianovelo0809.pdf

E-coei-1-memele

INTERNATIONAL ŒNOLOGICAL CODEX Electrodialysis Memranes ELECTRODIALYSIS MEMBRANES (Oeno 29/2000) 1. OBJECTIVE, ORIGIN AND SCOPE OF APPLICATION An electrodialysis membrane is a thin, dense, insoluble wall composed of a polymer material that is permeable to ions. When placed between two solutions, it allows the selective transfer of ions from one solution to the other when ac

rctech.net

ODORLESS TRACTION COMPOUND ONLY ! NO CAR MAY HAVE METAL OR OTHER PARTS MEANT TO DAMAGE OTHER CARS. OR EXTENDED BUMPERS TO KNOCK OTHER CARS ANY CAR DRAGGING OR OTHERWISE DAMAGING THE TRACK WILL BE RACERS ARE REQUIRED TO CORNER MARSHAL THE RACE AFTER THEIRS IF A RACER HAS A PHYSICAL CONDITION THAT DISALLOWS MARSHALLING DUTIES, IT IS THAT RACERS RESPONSIBILITY TO FIND A REPLA

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf