Geschiedenis voordat behandeling bestond


Ziet u links géén menu, klik dan
Handout bij presentatie behandeling van pemphigus en pemfigoïd
drs Annemarie van Houten

Behandeling per groep van blaarziekten:


Pemphigus (PV,PF, drug-induced pemphigus, PNP, IgA-pemphigus)

o Systemische lokale therapie (steroïden, mondspoeling) o Doxycycline/minocycline + Nicotinamide o Prednison (profylaxe maag + botontkalking) o Prednison + immuunsuppressiva: - Azathioprine - Methotrexaat - Cyclophosphamide - Mycophenolaat mofetil/ Mycofenolzuur - Plaquenil (adjuvans PF) - (NB. Ciclosporine helpt niet!) o Dapson (IgA-P) o Rituximab o (Dexamethason puls) o HIVIG (evt. thuis) o Plasmaferese o Indien relevant: Onderliggende oorzaak behandelen Pemphigoïd (BP, CP, LPP, drug-induced pemfigoïd, EBA, LAD)
o Systemische lokale therapie (steroïden, mondspoeling, intra-lesionaal Kenacort) o Doxycycline + Nicotinamide o Prednison o Prednison + immuunsuppressivum o Dapson (LAD, EBA) o HIVIG (evt. thuis) o Indien relevant: Onderliggende oorzaak behandelen
Overige behandelingen
o Wondverzorging o Ondersteunend (kunsttranen/-speeksel) o Aanvullend (vocht, eiwit, voedingssuppletie) Systemische lokale therapie
Clobetasol (crème, zalf, hydrogel, intralesionale injectie)
Werking: Onderdrukt de auto-immuunreactie lokaal in de huid, bij veelvuldig aanbrengen ook systemisch effect. Dosering: In het UMCG wordt een schema gebruikt om aan te geven hoeveel er in welke fase aangebracht moet worden. Schema is vernieuwd, duurt 4 maanden, minder vaak aanbrengen. Bijwerkingen: Worden later besproken bij systemische corticosteroïden.
Tetracycline 5% mondspoeling

Werking: Voorkomen van bacteriële infecties op erosies. Dosering: 4 x daags spoelen met 5 ml gedurende 5 minuten. Bijwerkingen: (Voorbijgaande) verkleuring huid en tanden. Systemische behandelingen
Doxycycline
Werking: Voorkomen van bacteriële infecties op erosies en immuunmodulatie. Dosering: 2 x daags 100 mg Bijwerkingen: maagdarmklachten, verhoogde zonlichtgevoeligheid
Nicotinamide
Werking: Ontstekingsremmend Dosering: 3 x daags 500 mg Bijwerkingen: maagdarmklachten, hoofdpijn, leverfunctiestoornissen, verhoogde bloedsuikerwaarden
Prednison
Werking: Remt auto-immuunreactie van binnen uit. Dosering: In het UMCG wordt een schema gebruikt waarin gestart wordt met 80 mg in de actieve fase van de ziekte, bij goed effect wordt dit afgebouwd, bij onvoldoende effect wordt de dosering verhoogd. Bij een opvlamming wordt teruggegaan in het schema naar een hogere dosering. Bij een goede respons is de patiënt na 5 maanden steroïdvrij, tot een eventuele volgende opvlamming van de ziekte. Bijwerkingen: talrijk, o.a. hoofdpijn, bloeddrukverhoging, bloedsuikerverhoging, verhoogde infectiegevoeligheid, spierzwakte, gewichtstoename, dunnere broze huid, vertraging wondgenezing, aseptische botnecrose, botontkalking en maagzweren. Voor deze laatste 2 bijwerkingen kunnen, bij patiënten met een verhoogde gevoeligheid voor die bijwerkingen, maagbeschermende en botbeschermende (of kalkaanvullende) medicijnen gegeven worden. In verband met de vele bijwerkingen van prednison wordt dit vaak in combinatie gebruikt met andere immuunsysteem-onderdrukkende medicijnen. Deze medicijnen remmen de auto-immuunreactie op verschillende manieren. Het doel van de combinatie is om prednison na verloop van tijd te kunnen afbouwen en daardoor minder kans te hebben op de bijwerkingen ervan bij langdurig gebruik. Adjuvans
Azathioprine (Imuran®)
Werking: Onderdrukt immuunreactie Dosering: 1e week 50 mg/dag, ophogen tot 3 mg/kg/dag (bij ouderen max. 2 mg/kg/dag) Bijwerkingen: maagdarmklachten, onderdrukking beenmerg, leverfunctiestoornissen Voorzorgsmaatregelen: bloedcontroles Methotrexaat
Werking: Beïnvloedt immuunreactie Dosering: 5-25 mg/week Bijwerkingen: maagdarmklachten, onderdrukking beenmerg, moeheid, koorts, foliumzuurtekort Voorzorgsmaatregelen: Foliumzuurtablet 1 x/week, bloedcontroles Cyclophosphamide (Endoxan®)
Werking: Onderdrukt immuunreactie Dosering: 1e week 50 mg/dag, ophogen tot 2 mg/kg/dag Bijwerkingen: schadelijk voor ongeboren vrucht, maagdarmklachten, onderdrukking beenmerg, bloedsuikerverhoging Voorzorgsmaatregelen: zo nodig: anticonceptie, bloedcontroles Mycophenolaat Mofetil (Cellcept®)
Werking: Onderdrukt immuunreactie
Dosering: begindosis 250-500 mg/dag, ophogen tot 3 x daags 1 gram
Bijwerkingen: maagdarmklachten, onderdrukking beenmerg, infecties, tumoren op lange termijn
Voorzorgsmaatregelen: bloedcontroles
NB. Van dit medicijn bestaat ook een variant waar een film omheen zit die niet oplosbaar is in het maagsap. Hierdoor valt de tablet later
uiteen en veroorzaakt minder maagklachten: Mycofenolzuur (Myfortic®)

Hydroxychloroquine (Plaquenil®)
Werking: Antimalaria-medicijn, exacte werking onbekend, kan bij PF gebruikt worden i.c.m. prednison Dosering: 400 mg/dag gedurende 6 weken, daarna afbouwen Bijwerkingen: maagdarmklachten, huidreacties, zenuwproblemen, hoofdpijn, leverfunctiestoornissen Voorzorgsmaatregelen: bloedcontroles, bij dosering van 6,5 mg/dag controle oogheelkunde Diafenylsulfon (Dapson®)
Werking: Onderdrukt immuunreactie bij IgA-pemphigus en LAD Dosering: 50-150 mg/dag Bijwerkingen: maagdarmklachten, slapeloosheid, zenuwklachten, nierfunctiestoornissen, verhoogde bloedafbraak, verhoogd methemoglobine (blauwgrijze huid, hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, kortademigheid) Voorzorgsmaatregelen: bloedcontroles Behandelingen bij zeer therapieresistente blaarziekten
Rituximab (Mabthera®)
Werking: Beïnvloedt immuunreactie Dosering: 375 mg/m2 per week gedurende 4 weken, per infuus Bijwerkingen: maagdarmklachten, angio-oedeem, rillingen, koorts, verhoogde infectiegevoeligheid, bloeddrukverlaging Voorzorgsmaatregelen: bloedcontroles, zo nodig: anticonceptie Dexamethason puls kuren
Werking: Remt auto-immuunreactie Dosering: Iedere 4 weken 3 opeenvolgende dagen 300 mg/dag Bijwerkingen: slaapstoornissen, stemmingsveranderingen, maagdarmklachten, flushing, ritmestoornissen (overige zie prednison) Voorzorgsmaatregelen: bloedcontroles, zo nodig: maag- en botbescherming
(H)IVIG (Humaan) intraveneuze immuunglobuline
Werking: Precieze werking onbekend. Toediening van antistoffen die geen auto-immuunreactie veroorzaken, waardoor de hoeveelheid
antistoffen die kunnen reageren minder wordt en daarmee tijdelijk de ziekte-activiteit afneemt. Deze behandeling gaat met behulp van een
infuus, kan eventueel thuis plaatsvinden.
Dosering: Hoge dosis 2 g/kg/maand, lage dosis 0,2 g/kg/maand. Dit gebeurt in 2 giften, 1x/2 weken
Bijwerkingen: hoofdpijn, flushing, koorts, uitslag, maagdarmklachten, allergische reactie na infuus
Voorzorgsmaatregelen: patiënt wordt vooraf geselecteerd; krijgt eerste toedieningen in ziekenhuis, bloedcontrole, recept
antihistaminicum mee voor evt. allergische reactie

Plasmaferese

Werking: Bloed wordt gefilterd, zodat antistoffen die blaarvorming kunnen veroorzaken uit het bloed gehaald worden en vervangen worden door donor plasma of infusievloeistof. Ziet u links géén menu, klik dan

Source: http://www.pemphigus.nl/documentatie/medicatie.pdf

Microsoft word - x-cas19.doc

Available from http://www.jamesalison.co.uk/pdf/cas19.pdf Más allá de la teoría: desatando los nudos de la Redención Esta charla corresponde al capítulo 2 de On Being Liked y es el primer capítulo del tríptico de ensayos sobre la redención que se encuentra en aquel libro. Introducción De Alejandro Magno se dice que resolvió el problema del nudo gordiano con la espada1.

Microsoft word - witoszeks autoritære strategi aftenposten 13 9 2009.doc

Witoszeks autoritær strategi? Trond Berg Eriksens artikkel Den moderne fundamentalismen (Aftenposten, 30.08.09) fikk meg til å huske et spørsmål jeg stilte Nina Witoszek for to år siden, et spørsmål hun aldri besvarte ( Praksis – ikke prat , Aftenposten, 15.10.07). Berg Eriksen skrev nemlig: ”Den som ikke reagerer eller svarer på kritikk, bruker en hersketeknikk som ikke er s

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf