Krentenbaard


PROTOCOL KRENTENBAARD

ALGEMENE INFORMATIE

Wat is het?
Krentenbaard of impetigo is een besmettelijke aandoening van de huid die veroorzaakt wordt
door de stafylokok of streptokok bacterie. Door de infectie ontstaan rode plekken, blaasjes
met geel vocht en geelbruine korstjes. De infectie komt meestal in het gezicht voor rond de
neus of mond, vandaar de naam krentenbaard. De infectie kan ook op andere plaatsen
optreden. Krentenbaard komt geregeld voor.
Waar en hoe kan je het oplopen?
Mensen kunnen besmet raken door direct contact met krentenbaardplekken van een ander.
Dat gebeurt vooral bij kinderen (veel lichamelijk contact). Ook kan de bacterie door krabben
op de handen komen en zo op bijvoorbeeld speelgoed terechtkomen. Daardoor kunnen
andere kinderen besmet raken. Door krabben kunnen de kinderen zichzelf ook opnieuw
besmetten. Mensen kunnen ook door indirect contact besmet raken. Veel mensen dragen de
bacterie namelijk bij zich zonder ziek te zijn. De bacterie zit in de neus, keel of op de huid.
De bacterie kan door hoesten en niezen in de lucht terechtkomen.
Ziekteverschijnselen
De ziekte begint met rode vlekken of bultjes op de huid. De bultjes worden blaasjes waarin
gelig vocht zit. Als de blaasjes opengaan ontstaan natte plekjes en geelbruine korstjes. De
plekjes kunnen zich snel uitbreiden. Op de plaats van de blaasjes en korstjes kan de huid
pijnlijk zijn en jeuken.
Duur tot verschijnselen
Na besmetting duurt het een à drie dagen voordat de verschijnselen optreden.
Immuniteit
Tegen de ziekte ontstaat geen immuniteit; je kunt meerdere keren krentenbaard krijgen.
Welke mensen lopen (extra) risico?
Krentenbaard komt het meest voor bij jonge kinderen omdat ze elkaar veel aanraken.
Wanneer de huid beschadigd is (krabben, muggenbeten, waterpokken) is de kans op
krentenbaard groter dan bij intacte huid.
Besmettelijkheid voor anderen
Het vocht in de blaasjes is (erg) besmettelijk. Zonder behandeling kunnen kinderen twee
weken besmettelijk zijn. Als de blaasjes ingedroogd zijn, is de besmettelijkheid verdwenen.
Bij gebruik van antibiotica is het na twee dagen niet meer besmettelijk.
Maatregelen om ziekte te voorkomen
Er is geen vaccin tegen de ziekte en er zijn geen medicijnen om de ziekte te voorkomen.
Goede hygiëne is erg belangrijk (zie punt 13).
Huisarts
Neem contact op met de huisarts bij klachten die passen bij krentenbaard.
HOE BEHANDEL JE KRENTENBAARD?

Behandeling
De behandeling bestaat uit het desinfecteren van de huid (bijvoorbeeld Povidon, Jodium of
chloorhexidine) en een antibioticazalf. Bij ernstige of langdurige klachten wordt soms
antibiotica (tabletten) voorgeschreven.
Genezing / complicaties
De ziekte is goed te behandelen. Complicaties komen zelden voor.
Hygiënemaatregelen
Was de handen met water en zeep, zeker na direct contact met de huid van een kind met
krentenbaard. Droog de handen daarna aan een schone, droge doek. Maak speelgoed dat in
de mond gestopt kan worden goed schoon. Probeer te voorkomen dat een kind aan de
krentenbaardplekken gaat krabben. Door krabben kan het anderen of zichzelf opnieuw
besmetten. Gebruik een aparte handdoek voor het kind met krentenbaard en verschoon die
dagelijks.
Leer kinderen de hand voor de neus en mond te houden bij hoesten en niezen. Het is het
beste om daarna de handen te wassen. Een papieren zakdoekje gebruiken en na eenmalig
gebruik weggooien is nog beter.
Dagverblijf, school, werk
Kinderen met krentenbaard mogen school of kindercentrum bezoeken indien de blaasjes/
plekken afgedekt kunnen worden (kleding en/of verband) of 2x 24 uur nadat gestart is met
antibioticazalf of antibiotica in de vorm van tabletten de blaasjes zijn ingedroogd. Informeer
wel de leiding omdat het om een besmettelijke aandoening gaat. De leiding kan dan andere
ouders informeren, zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen van krentenbaard bij hun
kind. Kinderen die contact hebben gehad met een kind met krentenbaard kunnen al besmet
zijn. Thuishouden helpt dan niet meer om de ziekte te voorkomen.
WELKE STAPPEN ONDERNEEMT DE SCHOOL?
Standaardprocedure
• De ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld van de behandeling thuis. Dit door
middel van onze schoolgids en website waar verwezen wordt naar het protocol krentenbaard. • Als een leerkracht krentenbaard signaleert bij een kind, belt de leerkracht zelf de ouder(s)/verzorger(s) van het kind en wijst hen op de behandeling (zie hfdst 2). • In de Stip wordt in principe geen melding gemaakt van krentenbaard in een groep. • Bij melding van krentenbaard haalt de leerkracht 1 briefje voor zijn eigen groep en 1 voor de groep waarin broertje(s)/zusje(s) zitten uit de map formulieren in de personeelskamer, vult deze in en laat ze door de conciërge kopiëren en verspreiden onder de betreffende groepen. In de brief staat vermeld wat krentenbaard is en wordt verwezen naar onze website waarop uitgelegd wordt hoe krentenbaard behandeld kan worden. • Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de GGD Zuidoost-Brabant, afdeling infectieziekten. Telefoon: (0492) 58 48 92.

Source: http://www.qliqprimair.nl/st_trudo/files/kcwh928f16817v31e59izhcg8hj91iz3.pdf?phpMyAdmin=499d4d385b1164d49012d6c4dc96be4d

Microsoft word - 014_edg.doc

DR. ERNESTO GIL DEZA DATOS PERSONALES Nombre: 1602, Florida - Provincia de Buenos Aires ESTUDIOS CURSADOS Colegio del Sagrado Corazón. San Miguel de Tucumán de 1965 a 1976. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán de 1977/1984. Residencia en Oncología Clínica: Sanatorio Güemes de 1985 a 1988 y Clínica Independencia de 1988 a 1989. En ambos casos bajo

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, in

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf