Gastrolab.dk

af Eivind Gudmand-HøyErspEciallæGE, dr.mEd. Gastrolab • Osmotisk virkende midler: Laktulose/ ligste klager fra patienter såvel i almen praksis som i gastroenterologisk special- at polyetylenglycol er effektivt i behand- • Peristaltikfremmende midler: natri- heraf er noget bedre end effekten af lak- • Prokinetiske midler: Colchicin, tage- samtidig er bivirkningerne især i form af Disse antiobstipantia benyttes ofte på en lingen heraf langt fra tilfredsstillende på trods af de talrige midler, der er til er taget højde for obstipationens karak- talte bivirkninger i form af oppustethed, ter og individuelle forhold. Eksempelvis flatulens og vekslende, løse afføringer.
en helseforretning eller et apotek for at se det store udvalg heraf. Et tegn på at vurderes om det drejer sig om en distal, afføringsmidler hyppigt efterspørges er, proximal eller generel obstipation, idet at disse er placeret på hylder nær ekspe- ingen tvivl om den positive effekt heraf. En for lille dosis giver ingen eller kun gen af en obstipation, som det første trin utilstrækkelig effekt i form af en hyppi- at anbefale ændringer i livsstil såsom at drikke rigeligt (2 liter om dagen), at øge bivirkningerne persisterer, så patienter- ner, så kosten bliver mere slaggerig, og sørge for regelmæssige toiletbesøg.
han har fået en forkert behandling. Det en tarmparalyse, der i så fald vil forværre på behandlingen af kronisk obstipation. En trøst er dog, at patienterne oftest på eget initiativ vender tilbage til tidligere streres af patienterne selv uden lægelig livsstil, når de har erfaret, at dette store antiobstipantia er kun for de færrestes midler er primært ved udrensning til co- loskopi eller røntgen, eller til behandling ligvis bærer undersøgelserne præg af at af antiobstipantia, der virker på colon og colonindholdet på forskellig vis. Disse kun at inkludere et lille antal patienter. At et middel ikke er regulært undersøgt • Bulk laksativer: Eksempelvis - psyllium • Blødgørende midler: Eksempelvis pa- konsistens af fæces, en øget defækati- litteratur. Hvorvidt der foreligger under- onshyppighed og følgelig et øget antal toiletbesøg. Effekten af behandling med for slagger. Hertil må benyttes effektive fekt i behandlingen af de lettere tilfælde udrensning før coloscopi eller røntgen dog velegnet som en ”basisbehandling” hvis gode effekt i behandlingen af obsti- pation må siges at være bevist. Effekten laktisk langtidsbehandling påbegyndes.
effekt så en effekt, der er knap så udtalt. gelser ligeledes vist sig at øge antallet dere, dels at stimulere colons peristaltik. få eller ufuldstændige undersøgelser, dividuelle forskelle herpå og også stor Almindeligvis forstås ved kronisk obsti- behandlingen på er at foreskrive et bulk- præparat som HUsK, Vi-siblin eller evt. male hyppighed af toiletbesøg er sat til eksempelvis strøet på et syrnet mælke- HUsK alene kun tilstrækkelig effekt i de normal afføring een defækation daglig.
lettere tilfælde, og behandling må ofte ten er vanskeliggjort og besværlig.
form af paraffinemulsion til peroralt ind- tag eller olie til rectal instillation er dog ikke altid at blive givet kontinuerligt, hyppigt benyttet, især i opstarten af en HUsK alene har utilstrækkelig effekt.
en colon irritabile, og er utvivlsomt den tageserod har vist sig at øge den gastro- intestinale motilitet hos såvel mennesker Symptomerne ved en øvre forstoppelse ning medføre en lettelse for patienten. som dyr og har vist sig at være effektiv i kun at have få bivirkninger, ligesom der heller ikke er påvist rebound effekt ved • Afføringen består ofte af små knolde seponering. Der er dog anmeldt tilfælde hvis gener især i form af luftudvikling forværres efter indtagelse af kostfiber, del som polyetylenglycol eller laktulose. løsning. Her har det vist sig, at polyety- lenglycol ikke alene har en større effekt plads i behandlingen af obstipation.
end laktulose men også har færre bivirk- naturlægemidler, som er i handelen, har det ikke været muligt at finde nogen un- er det hensigtsmæssigt, i hvert tilfælde med rektal instillation. Denne gives ofte The use of dietary fibre in a long – stay colon ” kan være årsag til kronisk obsti- – Johanson, J.F., Wald, A. et al. i form af rektale indhældninger af glyce- Effect of Tageserod in chronic constpa- tion: A randomized, double blind, control- Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2: 796 sværere tilfælde, hvor nedre del af colon berrig kost eller et fibertilskud til kosten, – Attar, A., Lémann, M. et al. er der ikke belæg for, at en obstipation Comparison of a low dose polyethylene klystersprøjte, der var almindeligt brugt glycol electrolyte solution with lactulose for 100 – 120 år siden, er fortsat en for treatment of chronic constipation. samtidig prisbillig i brug. Ved hjælp af en sådan klystersprøjte installeres 100 Toxicity of commonly used laxatives. Med Sci Monit 2000; 6: 618 – 628. holder på væsken i 15 – 20 minutter, – Klauser, A.G., Peyerl, C.P. et al. hvis muligt. til installation kan benyttes Nutrition and physical activity in chronic almindeligt vandværksvand evt. efter til- sætning af en teskefuld salt eller vandet Europ J Gastroenterol Hepatol 1992; 4: kan opblandes med en billig oliven- eller raspolie fra Aldi eller netto. olien kan – Jones M.P., Talley,N.J. et al. Lack of objective evidence of efficacy of laxatives in chronical constipation. utvivlsomt også af betydning. En stærkt Dig Dis Sci 2002; 47: 2222 – 2230. – Müller – Lissner, S.A., Kamm, M.A. et al. udtalt luftudvikling, der ofte medfører stanceløbere og maratonløbere fører til Myths and Miscoceptions About Chronic kontrollerbar flatulens. Dette især efter af blødere konsistens. Udtrykket ” run- Am J Gastroenterol 2005; 100: 232 – 242. ners Diaré ” er velkendt. Moderat øget – Forstoppelse – Obstipation hos børn og som hvidt brød, ris og pasta. Forsøg på fysisk aktivitet har imidlertid vist sig at tilstanden. breath tests med kulhydrater Lægemagasinet 2006; 3: 24 – 26. udført på disse patienter viser ofte en høj udskillelse af metan med udåndings- Is chronic use of stimulant laxatives harm- regelmæssig indtagelse af laksantia for J Clin Gastroenterol 2003; 36: 386 – 389. – Bijkerk, C.M., Muris, J.W. et al. ikke en tilvænning forårsaget af tidligere The role of different types of fiber in the treatment of irritable bowel syndrome. om at have en regelmæssig defækation.
Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 245 Surgical management of chronic consti- tion af begge. Der foreligger dog kun et Colorectal Dis 1999; 1: 186 – 191. – Bingham, S.A. and Cummings, J.H. Kun i særlig vanskelige tilfælde kan en Effect of exercise and physical fitness on Gastroenterology 1989; 97: 1389 – 1399. – Meshkinpour, H and Selod, S and al. Effect of regular exercise in management of chronic idiopathic constipation. Der er ikke belæg for, at en kronisk ob- Dig Dis Sci 1998; 43: 2379 – 2383. stipation kan forgifte kroppen ved at op- Efficacy and Safety of Traditional Medical – Dear, K.L., Elia, M. and Huntor, J.O. Therapies for chronic Constipation: Syste- Do interventions which reduce colonic mel, den er beskrevet i papyrusruller fra bacterial fermentation improve symptoms 16 århundrede før vor tidsregning. Der Am J Gastroenterol 2005; 100: 936 – 971. er på denne indikation intet belæg for – Talley, N.J., Weaver A.L. et al. Dig Dis Sci 2005; 50: 758 – 766. Functionel constipation and outlet delay: des af flere klinikker. noget andet er, at Gastroenterology 1993; 105: 781 – 790. tal lettelse for patienten. I hvert tilfælde

Source: http://www.gastrolab.dk/Artikler/kronisk_obstipation1.pdf

(microsoft word - la investigaci\363n del c\341ncer doc _3_ -1-rdu _2_)

El problema de la investigación del cáncer Palabras clave: Tamaulipas, cáncer, industria farmacéutica, investigación oncológica. Key words: Tamaulipas, cancer, pharmaceutical industry, oncological research. RESUMEN Esta investigación estudia la participación gubernamental en la investigación del cáncer y analiza los avances realizados durante los últimos años por la industria farmac

Microsoft word - curriculum_nopw.doc

Istituto Istruzione Superiore “Umberto POMILIO” – Chieti ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Umberto Pomilio” Via Colonnetta 124 – tel. 0871.560.563 fax 0871.560.547 – C.F. 80001690694 www.iispomiliochieti.it e-mail: [email protected] – PEC: [email protected] CURRICULUM AZIENDALE I.I.S. “UMBERTO POMILIO” – CHIETI Denominazione dell’Istituto Ist

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf