Http://www.lakemedelsvarlden.nu/printarticle.asp?articleid=4498

Läkemedelsvärlden – Oberoende om läkemedel 2006|05|24, NR 6
Beslutet att göra
läkemedelsprövningar offentliga
efterlevs inte

Bara tre av tio företag informerar på sin svenska hemsida Läkemedelsindustrin har åtagit sig att öppet redovisa vilka läkemedelsprövningar som pågår, liksom resultaten. Såväl positiva som negativa. Men det verkar vara lite si och så med publiceringen. Framförallt gör företagen mycket lite för att hjälpa den intresserade att hitta till sajterna. TEXT Samuel Lagercrantz, frilansjournalist
Ingert Nilsson, journalist, Läkemedelsvärlden, tel 08 723 50 28 KLINISKA PRÖVNINGAR För snart ett och ett halvt år sedan enades
läkemedelsindustrin om att offentliggöra sina kliniska prövningar i en publik databas. Enligt överenskommelsen ska studier anmälas till en databas senast tre veckor efter att de påbörjats. Avslutade ska senast ett år efter läkemedlets första godkännandet finnas tillgängligt. Men det visar sig vara lite si och så med publiceringen, kanske främst med tillgängligheten, dryga året efter överenskommelsen. Av de tio företag som sålde mest i Sverige förra året fann Läkemedelsvärlden bara tre som hade en länk på sina svenska webbplatser till sidor där prövningar presenteras. Och då behövde vi dessutom hjälp av företaget för att finna en av dem. Ingen kontroll
Enligt överenskommelsen kan företagen välja om studierna ska finnas tillgängliga
via företagens egna databaser eller på IFPMA:s (International Federation of
Pharmaceutical Manufactures and Associations) webbplats som sammanför flera
kliniska prövningar.
Vare sig branschorganisationen IFPMA eller Lif har gjort någon
efterlevnadskontroll.
- Det är ju fortfarande ganska nytt. Men det blir nog en uppföljning till sommaren
eller under hösten, då alla haft en chans att uppfylla överenskommelsen, säger
Richard Bergström, vd för Lif.
Att Läkemedelsvärlden bara fann tre företag som länkade till prövningarna,
innebär inte att företagen inte börjat publiceringen. Däremot är det mycket svårt
att finna information om var man hittar den.
Inte heller de anställda har alltid kunskap om prövningssidornas existens. På ett
företag som Läkemedelsvärlden talat med känner till exempel inte
prövningsansvarig till att det egna företaget har en sådan.
Novartis och Pfizer, som har information på sin svenska hemsida, har lagt den
under fliken för vårdpersonal. Gisela Lindstrand, informationsdirektör på Pfizer
menar att anledningen till det är att man enligt lag inte får vända sig med
information om receptbelagda läkemedel till allmänheten.
Men enligt Björn Beermann på Läkemedelsverket kan man knappast betrakta
publiceringen av läkemedelsprövningar och dess resultat som marknadsföring.
Därför ska inte heller företagen, menar han, behöva ”gömma” den här
informationen.
Ett viktigt skäl till att publicera studierna är, enligt branschens policydokument,
att också allmänheten ska få tillgång till studierna och resultaten.
I dagsläget är det alltså få företag som aktivt gör något för att förenkla för en
intresserad allmänhet att ta del av prövningarna.
http://www.lakemedelsvarlden.nu/printarticle.asp?articleID=4498&articleCategoryID. 2006-11-23 Läkemedelsvärlden – Oberoende om läkemedel - Vi på Lif kanske ska överväga att kräva att företagen i Sverige från sina hemsidor länkar antingen till sina egna sajter med data eller till IFPMA:s portal för kliniska prövningar, konstaterar Richard Bergström. Bara egna studier publiceras
Vad finner man då för studier på de sajter som företagen har, om man hittar
dem?
- Det som regelverket säger och de som finns på lundbecktrials.com är studier
som Lundbeck själv genomfört. De publiceras här, säger Kennet Brysting, vd för
företaget.
Det innebär att studier som utförs av annan prövare, men sponsras av företag,
inte publiceras. Till exempel kan man här inte finna den studie av Moore et al som
Lundbeck hänvisar till i sina helsidesannonser för escitalopram (Cipralex).
I policydokumentet står dock att branschen åtagit sig att ”öka transparensen hos
de kliniska prövningar som våra medlemsföretag sponsrar”.
Enligt Kennet Brysting är det omöjligt idag, eftersom prövarna ”äger” de
studierna.
- Men för att få en komplett bild av vilka studier som genomförts, är det ju i vårt
intresse att publicera också dessa. Och det pågår en diskussion om detta.
Studier som gjorts av Lundbecks amerikanska marknadsbolag publiceras inte
heller på den här sajten.
- Men de kan man finna på deras hemsida.
Det förefaller alltså vara en bra bit kvar innan den transparens som företagen
deklarerar i sin överenskommelse gör de här sidorna till ett användbart verktyg
för den som vill ta del av de studier som gjorts på deras produkter.
EMEA har inte gjort sitt
I höstas trädde en lag i kraft som innebär att den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMEA ska ha en gemensam publik databas för alla
pågående prövningar inom EU. Men man har ännu inte lyckats göra den publikt
tillgänglig.
- Hela idén med den är ju att man ska kunna få information om alla studier som
pågår, säger Richard Bergström, som menar att det är ett nog så stort problem
att den ännu inte fungerar
Vi gick in på de tio största företagens svenska hemsidor. Hos GSK, Wyeth, MSD, Roche, Novo Nordisk, Janssen Cilag och Aventis Pharma hittade inte vi någon information om var prövningar publiceras. På Astrazeneca, Pfizer och Novartis hemsidor fann vi information om var man kunde finna sådan information. Men på Pfizers och Novartis fick vi söka under fliken vårdpersonal. På Lif:s hemsida finns en länk till IFPMA:s portal för kliniska prövningar. Artikeln är hämtad från www.lakemedelsvarlden.nu Alla rättigheter till texten tillhör Läkemedelsvärlden och respektive författare Läkemedelsvärlden, Box 136, 111 81 Stockholm | [email protected] http://www.lakemedelsvarlden.nu/printarticle.asp?articleID=4498&articleCategoryID. 2006-11-23

Source: http://svenskmedicin.se/artiklar/articleID=4498.pdf

exit-geneve.ch

Selling Sickness: How Drug Companies Are Turning Us All Into Patients Updated information and services can be found at: Rapid responses Email alerting Receive free email alerts when new articles cite this article - sign up in thebox at the top right corner of the article To order reprints of this article go to: WEBSITES • MEDIA • PERSONAL VIEWS • SOUNDINGSchildren), preme

Equistone launch 11 nov 11 french final 2

Communiqué de presse 11 Novembre 2011 Lancement d’Equistone Partners Europe Reprise de la société de gestion Barclays Private Equity (« BPE ») par ses équipes Equistone Partners Europe (« Equistone ») annonce la reprise de la société de gestion Barclays Private Equity, un des leaders européen du capital investissement sur le segment du mid-market. Equistone, sociét

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf