Utni.dk

Systematisk insulinregulering – Lantus… Systematisk insulinregulering -
Lantus…
Af Ulla Thorup Nielsen –– september 2011 Det kræver systematik, at finde frem til en god dosering af insulinen. Herunder er en beskrivelse af den overordnede systematik, som jeg brugte til grundregulering af Lantus insulinen. Det handler grundlæggende om at se mønstre i blodsukkermålingerne, og lave en overordnet opfølgning på det. Desværre mangler mange af de behandlere, der sidder i diabetesambulatorierne, både forståelse og tålmodighed til denne ret centrale del af opgaven med at få en god diabetesbehandling. Det skal helst fungere med nogle statistiske standarder – i løbet af ingen tid. Så det er noget, du som diabetiker skal holde godt fat i selv. Dels skal du selv tilrettelægge en systematisk måde at prøve insulinen af på – og så skal du også kæmpe for, at de behandlere, der ikke har forståelse og greb om det, som minimum – blander sig uden om, og lader dig selv gøre det, der skal gøres. Det er ikke så populært. Men det er jo dit liv, det handler om – så må det jo koste det skidt, det koster, at tage sit liv og helbred alvorligt. Læs eventuelt » Den følgende beskrivelse gav jeg efterfølgende til diabetesambulatoriet. En kopi til personalet, og en kopi til min journal, som den så blev journaliseret i. På den måde fik jeg en opfølgning i min journal. Journaltillæg…
Lantus regulering…
Lantus insulin…
Følgende er en opsamling på mine erfaringer med Lantus insulinen – siden jeg startede på det
i november 2004.
Indhold…
1) Formål…
2) Generelle erfaringer med Lantus insulinen…
3) Uafklarede problemstillinger…
4) Regulering af dosis…
a) 18 IE Lantus kl. 8 b) 20 IE Lantus kl. 8 c) 16 IE Lantus kl. 8 d) 14 IE Lantus kl. 8 Systematisk insulinregulering – Lantus… e) 12 IE Lantus kl. 8 f) 12 IE Lantus kl. 8 og 4 IE Lantus kl. 21 Formål…
Mine bevæggrunde for at sige ja til at prøve Lantus insulinen, var muligheden for at få en mere
ensartet insulinvirkning døgnet rundt. Det vil sige en insulinvirkning, der ikke gav meget store
umotiverede fald eller stigninger i blodsukkerne. Umotiverede fald og stigninger definerer jeg
som fald og stigninger der ikke skyldes injektion af hurtigvirkende insulin eller indtagelse af
kulhydrater.
Min grænse for hvad der er acceptable umotiverede fald og stigninger af blodsukkerne, ligger i
området 2 - 4 mmol / l. Umotiverede fald og stigninger i størrelsen 6 – 10 mmol / l, kan jeg
ikke acceptere.
Jeg arbejder som nattevagt – jeg arbejder 7 dage og har fri 7 dage. Insulinen skal reguleres,
så de umotiverede fald og stigninger ligger inden for det jeg finder acceptabelt – både de dage
jeg har fri, og de dage jeg er på arbejde.
Generelle erfaringer med Lantus insulinen…
Hos mig viser insulinen sin virkning cirka 4 timer efter injektion. Det er efter det tidsrum,
mærkbare fald i blodsukkere viser sig. Virkningen holder cirka 15 – 16 timer efter injektion.
Det er det tidspunkt umotiverede stigninger i blodsukkerne begynder at vise sig.
Det er muligt, at der er en mindre virkning i kroppen uden for de tidsrum – men den er bare
så lille, at jeg ikke kan se det ud af blodsukkerværdierne.
Jeg oplever ikke, at de insulinfølinger jeg får med Lantus insulinen, er så voldsomme, som de
var med Insulatard. De kommer langsommere – og der skal ikke så store mængder kulhydrat
til, for at sætte blodsukkeret op igen. Det giver en større bevægelsesfrihed – og det er rart.
Uafklarede problemstillinger…
De dage jeg er på arbejde – oplever jeg for det meste store umotiverede stigninger i
blodsukkerværdierne i tidsrummet 6 - 8. Det hænger ikke helt sammen med, at det er det
tidspunkt, jeg har den største fysiske aktivitet – og jeg synes, jeg burde kunne mærke det,
hvis jeg modregulerede.
Så det tidspunkt, skal jeg have kigget noget mere på – for at afklare hvad det er, der sker.
Om aftenen – cirka 22 – 2 – de dage jeg er på arbejde, er der ligeledes store umotiverede
stigninger i blodsukkerværdierne – som jeg også skal have afklaret.
Disse problemer – vurderer jeg – skal løses ved en regulering af kost og Humalog insulinen.
Regulering af dosis…
18 IE Lantus kl. 8
24 – 25 / 11
Uge 48: Friuge
Havde haft en meget voldsom insulinføling d. 22 / 11 – målt blodsukker på 1,7 mmol/l – og
valgte at starte med 18 IE Lantus i stedet for de aftalte 20 IE – hvis det skulle vise sig at
virkningen var voldsommere end forventet.
Systematisk insulinregulering – Lantus…
20 IE Lantus kl. 8
26 / 11 – 13 / 12
Uge 48: Friuge
Blodsukkerne ligger fint – dog nogen umotiveret stigning om natten.
Uge 49: Arbejdsuge
Meget store umotiverede fald i blodsukkerne om dagen – fald i størrelsen 10 – 20 mmol / l.
Meget belastende – da jeg måtte spise mange gange – og ikke fik meget sammenhængende
søvn.
Uge 50: Friuge
Det tyder på, at insulinvirkningen er meget lille om formiddagen.
16 IE Lantus kl. 8
14 – 27 / 12
Uge 51: Arbejdsuge
Mønstret med umotiverede fald om eftermiddagen stadig udpræget.
Stress på arbejdet pga. indbrud og uventet dødsfald – mit blodsukker blev påvirket af
tilstanden. Ligger højere end ellers.
Uge 52: Friuge
Store umotiverede stigninger om natten (kl. 22 – 8). Ligger ellers fint om dagen.
14 IE Lantus kl. 8
28 / 12 – 11 / 1
Uge 53: Arbejdsuge
Blodsukkeret falder 5 – 8 mmol / l om eftermiddagen. Det stiger lidt mellem kl. 8 – 12 og
falder mellem kl. 12 – 17.
Uge 1: Friuge
Umotiverede stigninger om natten på 4 – 8 mmol / l. Ellers fint om dagen.
Uge 2: Arbejdsuge (Timeomlægning onsdag til torsdag pga Temadag)
Stadig store fald om dagen 8 – 9 mmol / l.
12 IE Lantus kl. 8
12 – 22 / 1
Uge 2: Arbejdsuge
Noget tyder på at faldet i blodsukker er blevet mindre om dagen. Men skal prøves en
arbejdsuge mere, før mønstret er klart.
Uge 3: Friuge
Systematisk insulinregulering – Lantus…
Stigning om natten på 6 – 9 mmol / l
12 IE Lantus kl 8 og 4 IE Lantus kl. 21
23 / 1
Uge 4: Arbejdsuge
Umotiverede blodsukkerstigninger sidst på aftenen – omkring kl. 22 – og om morgenen –
mellem kl. 6 – 8. Ellers virker det mere stabilt.
Har haft et par insulinfølinger.
Uge 5: Friuge – ekstravagter fred. + lørd.
En voldsom insulinføling – målt blodsukker til 1,7 mmol / l. Efterfølgende et meget højt
blodsukker – målt til HI. En meget opslidende og grim oplevelse.
Uge 6: Ferie
Blodsukkerne om natten ligger mere stabilt – med umotiverede fald og stigninger på 2 – 3
mmol / l.
Uge 7: Friuge
Natten har fortsat samme mønster som uge 6.
Fremover…
Fortsætter med denne dosis – de resterende problemstillinger, skal reguleres med kost og
humalog insulinen.
Slut på journaltillæg…
Det videre forløb…
Siden den tid har jeg fundet frem til, at en dosering med 8 IE morgen og 8 IE tidlig aften
(omkring 18-19) – gav en bedre regulering.
For mig var det centrale ved reguleringen af Lantus, at den skulle tages to gange i døgnet, for
at få en god virkning.
Det er der, af for mig uransaglige årsager, mange behandlere, der opfatter som negativt. De
har været meget fokuseret på, at det positive ved Lantus skulle være, at det virkede et helt
døgn – og er mere eller mindre blinde for den positive effekt, der er ved en insulin med en
jævn virkningsprofil. Det er ikke særlig fagligt seriøst, og handler bare om de sædvanlige
principper og meninger.
Natarbejde er siden ovenstående basisregulering af Lantus et overstået kapitel af mit liv. Det
var på mange måder hårdt. Til sidst blev jeg zombie af det, og så måtte jeg jo stoppe med
det…
Jeg har så desværre siden erfaret, at min grundige opfølgning overfor ambulatoriet var spild af
energi. For de læser ikke journalen. Så jeg bliver stadig med jævne mellemrum konfronteret
Systematisk insulinregulering – Lantus… med det ”mærkelige” i, at jeg tager Lantus 2 gange i døgnet – og må i gang med den helt store grundlæggende forklaringsrunde – igen – igen – igen… Kommentar…

Sider og indlæg…

Source: http://utni.dk/diabetes-1/pdf/systematisk-insulinregulering-Lantus.pdf

Microsoft word - healthissuespreventivecare2002.doc

Chapter 2 ADDITIONAL CONSIDERATIONS: CULTURAL AND RELIGIOUS PRACTICES, SEXUALITY AND LANGUAGE PREFERENCES, CO- OCCURRING DISABILITIES AND SECONDARY CONDITIONS TABLE OF CONTENTS Cultural, Religious, Sexuality & Language Differences Co-Occurring Disabilities PREVENTION AND CARE OF SCI SECONDARY CONDITIONS Skin Care Nutrition Bladder Management Bowe

Sauna contraindications

There are several benefits to using the Sunlighten sauna. Some of these include:DETOXIFICATION RELAXATION PAIN RELIEF WEIGHT LOSS LOWER BLOOD PRESSURE BETTER CIRCULATION SKIN PURIFICATIONSome cautions to be understood and followed for safe use of the Sunlighten sauna:1. Do not use if pregnant, have serious inflammation, a fever, a communicable disease, acute bleeding, or intoxicated. 2. The use of

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf